ניקוד שוא או שבא

net13

משתמש פעיל
עריכה תורנית
ראיתי לאחד ממחברי זמנינו (אחד הגדולים) שכתב בעניין נוסח של תפילה שצריך לומר את המילה עם הניקוד 'שבא' מישהו ראה שכותבים כך 'שבא'? ולא 'שוא'?
 

סוגרים שידוך

משתמש מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
על דרך הסוד והקבלה צ"ל שבא
כן הוא בתיקוני זוהר קל ע"א ובעוד מקומות
 

מתקדם

משתמש פעיל
עריכה תורנית
ראה אגרות קודש כרך טז עמ' רצו שנשאל ע"כ, והביא מכ"מ בקדמונים שמצינו שכתבו 'שבא'.
בין היתר הוא מציין שם לתיקוני זוהר תיקון סט (קכד, ב; קכו, ב; קכט, ב).
 

לוח נדל"ן | למכירה והשכרה

לוח מודעות | קניה מכירה

למעלה