לתועלת הרבים ולמניעת עוגמת נפש מצויה - -

מאל"ף ועד תג

עריכה|הגהה|עימוד
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
גמ"ח חדש לתועלת המתעסקים בעריכת ספרים וההדרתם​ב"ה עולם הספרים לא שוקט על שמריו. בכל יום אנו מתבשרים על צאתם לאור עולם של ספרי רבותינו הראשונים והאחרונים במהדורות מאירות עיניים ומשובבות לב המעיינים.

בשנים האחרונות קרה כמה וכמה פעמים שאנשים ההדירו ספרי הראשונים ואף האחרונים, ומעט לפני סוף העריכה, והיו אף מקרים שאחר ההדפסה, נודע שערכו את אותו הספר במקביל במקום אחר מבלי לדעת זה מזה.

עוגמת הנפש במקרה כזה היא לאין שיעור, הן מחמת הממון הרב שנשפך בכל פרוייקט כזה והן מחמת המאמצים והכוחות. ואם היו יודעים אחד מרעהו היו מסכימים ביניהם למי זכות הראשונים ומי יפסיק את מלאכתו, או שמא יתאחדו ביניהם ולאחיו יאמר חזק.

הרעיון המוצע בזה פשוט מאוד: כל עורך שמתחיל פרוייקט מסויים מספרי רבותינו, שיעדכן במערכת זו, עם פרטים מלאים על קצב ההתקדמות, סוג העריכה [ייתכן שאותו ספר יוצא בשתי צורות שונות, אחד עובד על דיוק מירבי של כתב היד והשני רוצה להוציאו עם הערות והארות, ובמקרה זה אדרבה, שייצאו שניהם לאור], צפי סיום העבודה וההוצאה לאור, וכן כל המבקש להתחיל בעריכה כלשהי, יברר קודם אם אין מישהו שקדם לו בכך, ולשניהם יונעם.

המערכת תשמור את כל פרטי המעדכנים, ותמסור את הפרטים הרלוונטיים לכל מבקש ומתעניין.

כמובן שאין בעדכון ורישום במערכת שום קדימה הלכתית וכל הרעיון כאן הוא רק למנוע עוגמת נפש מיותרת, שכנראה אפשר למונעה בקלות!

לרישום ספרים שבעריכה ולבירור על ספרים הרשומים במערכת: kefelbook#gmail.com [להחליף # ב[email protected]]

שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה
 

מאל"ף ועד תג

עריכה|הגהה|עימוד
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
אני רק רוצה להוסיף שהרעיון לכך נולד אחרי שנחשפתי לסיפור אמיתי כזה, ששני אנשים עמלו והשקיעו את מיטב הונם-אונם בהוצאת וההדרת "אמרי בינה" חדש, ולקראת קו הסיום התוודעו זה לזה [במקרה זה הם אינם מאותה ארץ, אך סיפור כזה יכול להתרחש באותה עיר ואף באותה שכונה, שהרי מי יודע במה שכנו עוסק?]
יש סיפורים כאלו בשפע [ע"ע אור זרוע החדש].
בצורה הפשוטה המוצעת כאן ניתן למנוע עוגמת נפש מרובה, ואכן ככל שאנשים רבים יידעו מכך, התועלת תעלה!
 

מוישה

משתמש מקצוען
מנהל
מנוי פרימיום
כתיבה ספרותית
עריכה תורנית
אכן קורה הרבה למרבה הצער. רק עכשיו הוציאו מכון ירושלים שו"ת בית דוד למהר"י דוד מסלוניקי ח"א, והודיעו שהם לא יוציאו את שאר הכרכים, משום שכעת הוציאו מכון הכתר את כל הסט.
 

מאל"ף ועד תג

עריכה|הגהה|עימוד
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
אכן קורה הרבה למרבה הצער. רק עכשיו הוציאו מכון ירושלים שו"ת בית דוד למהר"י דוד מסלוניקי ח"א, והודיעו שהם לא יוציאו את שאר הכרכים, משום שכעת הוציאו מכון הכתר את כל הסט.
מכון ירושלים כבר נכוו בעבר עם האור זרוע
 

מתקדם

משתמש פעיל
עריכה תורנית
הרעיון המוצע בזה פשוט מאוד: כל עורך שמתחיל פרוייקט מסויים מספרי רבותינו, שיעדכן במערכת זו, עם פרטים מלאים על קצב ההתקדמות, סוג העריכה [ייתכן שאותו ספר יוצא בשתי צורות שונות, אחד עובד על דיוק מירבי של כתב היד והשני רוצה להוציאו עם הערות והארות, ובמקרה זה אדרבה, שייצאו שניהם לאור], צפי סיום העבודה וההוצאה לאור, וכן כל המבקש להתחיל בעריכה כלשהי, יברר קודם אם אין מישהו שקדם לו בכך, ולשניהם יונעם.
נ"ל שבדרך כלל המכונים והעורכים שומרים פרטים אלו בסוד, כדי לא לתת רעיונות...
אחרת לא היו יוצאים תקלות מעין אלו.
הרי בעולם של היום לא צריך מישהו שירכז את המידע בשביל להשיג אותו,
ובפרט שכל פרויקט מעין זה מרכז תחתיו עובדים רבים, וחברך חברא אית ליה.
 

מאל"ף ועד תג

עריכה|הגהה|עימוד
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
נ"ל שבדרך כלל המכונים והעורכים שומרים פרטים אלו בסוד, כדי לא לתת רעיונות...
אחרת לא היו יוצאים תקלות מעין אלו.
הרי בעולם של היום לא צריך מישהו שירכז את המידע בשביל להשיג אותו,
ובפרט שכל פרויקט מעין זה מרכז תחתיו עובדים רבים, וחברך חברא אית ליה.
אתה צודק וחשבתי על כך. אבל:
א. מכון שלא רוצה לשתף ברעיונות שלו מסיבותיו הוא, זו החלטתו, זכותו, בעייתו!
ב. אין בהצעה לעיל בכדי לגרום פרסום רעיונות בריש גלי, אלא ריכוז עבודות במאגר שיישמר ויימסר רק למי שיש לו נפק"מ בעניין.
ג. אתה צודק שכל פרוייקט כזה מעסיק תחתיו רבים וטובים, אבל תנסה עכשיו לבדוק לדוגמה אם מישהו עורך את ספרו של ר"י בר יקר [מרבותינו הראשונים, תלמידו של הרמב"ן]. סתם זרקתי דוגמה, נראה אם תצליח למצוא את החברך חברא...
 

לצדדין קתני

משתמש פעיל
עריכה תורנית
גמ"ח חדש לתועלת המתעסקים בעריכת ספרים וההדרתם​ב"ה עולם הספרים לא שוקט על שמריו. בכל יום אנו מתבשרים על צאתם לאור עולם של ספרי רבותינו הראשונים והאחרונים במהדורות מאירות עיניים ומשובבות לב המעיינים.

בשנים האחרונות קרה כמה וכמה פעמים שאנשים ההדירו ספרי הראשונים ואף האחרונים, ומעט לפני סוף העריכה, והיו אף מקרים שאחר ההדפסה, נודע שערכו את אותו הספר במקביל במקום אחר מבלי לדעת זה מזה.

עוגמת הנפש במקרה כזה היא לאין שיעור, הן מחמת הממון הרב שנשפך בכל פרוייקט כזה והן מחמת המאמצים והכוחות. ואם היו יודעים אחד מרעהו היו מסכימים ביניהם למי זכות הראשונים ומי יפסיק את מלאכתו, או שמא יתאחדו ביניהם ולאחיו יאמר חזק.

הרעיון המוצע בזה פשוט מאוד: כל עורך שמתחיל פרוייקט מסויים מספרי רבותינו, שיעדכן במערכת זו, עם פרטים מלאים על קצב ההתקדמות, סוג העריכה [ייתכן שאותו ספר יוצא בשתי צורות שונות, אחד עובד על דיוק מירבי של כתב היד והשני רוצה להוציאו עם הערות והארות, ובמקרה זה אדרבה, שייצאו שניהם לאור], צפי סיום העבודה וההוצאה לאור, וכן כל המבקש להתחיל בעריכה כלשהי, יברר קודם אם אין מישהו שקדם לו בכך, ולשניהם יונעם.

המערכת תשמור את כל פרטי המעדכנים, ותמסור את הפרטים הרלוונטיים לכל מבקש ומתעניין.

כמובן שאין בעדכון ורישום במערכת שום קדימה הלכתית וכל הרעיון כאן הוא רק למנוע עוגמת נפש מיותרת, שכנראה אפשר למונעה בקלות!

לרישום ספרים שבעריכה ולבירור על ספרים הרשומים במערכת: kefelbook#gmail.com [להחליף # ב[email protected]]

שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה
בדידי הוי עובדא, עבדתי שנה תמימה על ספר מטעם מכון עוז והדר, לפני תקופה שמעתי על יהודי שהוציא מהדורה משלו. על אותו הספר.
בשבועות הקרובים אמור לצאת הספר במהדורה של עוז והדר.
ליבי עליו.
 

גלילאי

משתמש פעיל
עריכה תורנית
בדידי הוי עובדא, עבדתי שנה תמימה על ספר מטעם מכון עוז והדר, לפני תקופה שמעתי על יהודי שהוציא מהדורה משלו. על אותו הספר.
בשבועות הקרובים אמור לצאת הספר במהדורה של עוז והדר.
ליבי עליו.
ואולי הפוך???...
מהיכן גאוות היחידה של אנשי "עוז והדר" גם במקרים שלא תמיד זה מצדיק אותה???
 

פינחס רוזנצוויג

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
ליבו עליו, לא כי המהדורה של עוז והדר בטוח יותר טובה
אלא כי היא בטוח יותר תתפרסם.
כי הם הרבה יותר חזקים ועשירים.

אגב, לפני בערך 20 שנה היה סיפור כזה עם הלבוש שנסתיים בפטירת אחד הצדדים מהתקף לב. (אני מכיר את שתי המהדורות אבל לא את הסיפור, רק שמעתי)
 

לצדדין קתני

משתמש פעיל
עריכה תורנית
ואולי הפוך???...
מהיכן גאוות היחידה של אנשי "עוז והדר" גם במקרים שלא תמיד זה מצדיק אותה???
איני איש עוז והדר כלל, פרשתי משם לא מכבר.
כתבתי את זה מתוך צער.
ייתכן ואדם השקיע את נשמתו וממונו בספר, יגע והפך בה עד שיצא דבר מתוקן תחת ידו, עד שבאו אנשי עוז והדר והוציאו את אותו ספר ברמה הרבה יותר נמוכה, אבל עם גרפיקה מפוצצת, ומריחת עמודים שלמים בהמבשר/ המודיע, בנוסח "אור חדש ירד לעולם משמי שמי מרום"/ "גילו בה' ושמחו צדיקים והרנינו כל ישרי לב בהאדרת הספר הקדוש...."/ "אכשר דרא , דור עקבתא דמשיחא, למעין דמעין דשופריה דמשה רבינו"/ ועוד היד נטויה....
זה סודו של הכסף בימינו.
נ. ב.
אחר שיצאה כבר מכשלה תחת ידי בפלטפורמה הדין. הריני מגלה דעתי בזה, כי חלק גדול מאוד מספרי המכון הנ"ל הינם נכסי צאן ברזל בארון הספרים היהודי. יעידו תמונותיהם של כמה וכמה מגדולי ישראל, אשר בודאי לא כילו מזמנם לריק.
אחר כותבי זאת שמתי לבי לדברי הרב @פינחס רוזנצוויג הי"ו. אכן דברינו מכוונים פנים בפנים.
 

לצדדין קתני

משתמש פעיל
עריכה תורנית
ואני שמעתי את זה על חומש מפואר ומושקע ברמה גבוהה שיצא לאור והתפרסם עד שיצא לפתע המקרא מפורש שלהם וסתם את הגולל על המהדורה המושקעת...
(לא מוסמך, מפי השמועה)
מפי כתבם...
לא צריך להיות עורך תורני בשביל לדעת למה הכוונה...
עם זאת, ראוי לציין כי מהדורת מקרא מפורש היא אחת מיצירות הפאר שלהם.
 

למאי נפקא מינה

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
ואני שמעתי את זה על חומש מפואר ומושקע ברמה גבוהה שיצא לאור והתפרסם עד שיצא לפתע המקרא מפורש שלהם וסתם את הגולל על המהדורה המושקעת...
(לא מוסמך, מפי השמועה)
אכן, לא סוד.

אגב, כפי שכתבתי בעבר אני מיודד עם אחד מהבכירים במערכת עוז והדר מנהל כמה פרויקטים ומעסיק מאות אברכים תחתיו.
דיברתי איתו על החומשים הללו והוא אמר את שחשבתי - הם לא מתחרים על אותו פלח שוק.
אולי שפה ברורה של עוז והדר יושב על אותו קהל יעד, אבל מי שמע עליו בכלל?

ולדברי @לצדדין קתני אכן, זאת גם הסיבה שערך הפרסום שלהם יורד עם הזמן. ככל שהם ינכסו לעצמם יותר ויותר - לא רק את ארון הספרים היהודי, אלא גם את כל ההתקרבות לרבש"ע, אנשים יקחו אותם פחות ברצינות.

עיקר הכח שלהם - מלבד היותם מוכרים - זה לא הפרסומים כמו הדילים עם בעלי הרשתות והשליטה בשיווק.
 

מאל"ף ועד תג

עריכה|הגהה|עימוד
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
עדכון לגבי רישום הספרים:

בימים האחרונים, לאחר פרסום אפשרות הרישום הנ"ל, הצטברו הודעות בכמות עצומה, ולא ניתן יהיה להגיע לכולם בפרק זמן קצר.
בעז"ה כל הודעה תיבחן בפרוטרוט ותירשם במאגר, ונשתדל לתת מענה לכל פניה ובקשה.
מומלץ לצרף לכל ספר שבעריכה צילום של עמוד או כמה עמודים, לתת אינדיקציה למצב ולקצב העריכה.

אגב, למי שמתעניין: כשעה לאחר פרסום ההודעה על המיזם, הגיעו למייל 2 בקשות לעדכון על עריכה של אותו ספר!!!
2 המחברים קיבלו את הפרטים הרלוונטיים ומעתה ואילך זה כבר עניינם האישי.

נחזור ונציין: אין כל תוקף הלכתי, או להבדיל חוקי, ברישום זה, אלא אך ורק חסד אמיתי הנעשה עם מחברי הספרים.

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה
 

השידוך

משתמש רשום
עריכה תורנית
מוכר לי מישהו, שהשקיע זמן רב ומאמץ אדיר כדי לחבר ספר ביאור על נושא מסויים [נושא שכמעט אף אחד לא לומד]. אך באמצע פתאום הוא מצא בחנות הספרים בדיוק את אותו הספר שהוא תכנן להוציא לאור - בהוצאה של מכון מסויים.
וגם נודע לו שכעת עוז והדר אמורים להוציא לאור ג"כ ספר כזה.
כך שיש לו כבר 2 מתחרים חזקים מולו. [הם מכונים חזקים, שיש להם אפשרויות פרסום רבות. בשונה ממנו].
הדבר גרם לו לכאב לב עצום.
 
נערך לאחרונה ב:

חכימא

משתמש פעיל
עריכה תורנית
יש מכונים ידועים
שזוהי דרך הפעולה שלהם, כאשר מתוודעים לספר מסויים שעובדים עליו, חיש מהר מוציאים אותו לאור (בצורה נוראית כמובן, אך זה סותם את הגולל)
כך שיש לנקוט במשנה זהירות במסירת מידע על ספרים בההדרה
ואולי בכלל...
וד"ל
 

מאל"ף ועד תג

עריכה|הגהה|עימוד
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
יש מכונים ידועים
שזוהי דרך הפעולה שלהם, כאשר מתוודעים לספר מסויים שעובדים עליו, חיש מהר מוציאים אותו לאור (בצורה נוראית כמובן, אך זה סותם את הגולל)
כך שיש לנקוט במשנה זהירות במסירת מידע על ספרים בההדרה
ואולי בכלל...
וד"ל
נכון הדבר מאוד.
המאגר לא יימסר לכל מאן דבעי, ואף לא חלקו.
מי שיבקש לשמוע אם יש ספרים בעריכה בנושא בנין ביהמ"ק לדוגמה, יקבל מענה כללי בכן ולא ותו לא.
מי שמתעניין ספציפית לגבי ספר מסויים, ימצא מענה ספציפי באם מישהו קדם לו בכך,
אך אף אחד לא יקבל רשימת רעיונות לפיתוח/לגניבה.
כמובן שכל דבר טוב יכול לשמש גם כפירצה לדבר רע, ועדיין יצא הפסדו בשכרו [אף אחד לא מציע לסגור את הגמחי"ם מחמת שיש כאלו שלא מחזירים].
 

המספרים של פרוג:

337,452

משתמשים נכנסו לפרוג בחודש האחרון

640

משתמשים מבקרים ברגע זה באתר

4,986

הודעות נכתבו בממוצע ליום בחודש האחרון

לוח נדל"ן | למכירה והשכרה

לוח מודעות | קניה מכירה

לוח דרושים

למעלה