נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו

יהודה מילר

מנהל פורום דין וחשבון
לידידי ומכרי היקרים

בשבח והודי' להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו
שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה
הננו לבשר כי שמחת האופרוף של בני בכורי יצחק נ"י
תתקיים אי"ה למז"ט בשב"ק פ' תולדות
בביהמ"ד דחסידי באבוב-45, רח' מלצר 32, בני ברק.
קידושא רבה לאחר התפילה (11:15 משוער)


ואי"ה אצלכם בשמחות ישמח ליבי גם אני​
 
לידידי ומכרי היקרים

בשבח והודי' להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו
שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה
הננו לבשר כי שמחת האופרוף של בני בכורי יצחק נ"י
תתקיים אי"ה למז"ט בשב"ק פ' תולדות
בביהמ"ד דחסידי באבוב-45, רח' מלצר 32, בני ברק.
קידושא רבה לאחר התפילה (11:15 משוער)


ואי"ה אצלכם בשמחות ישמח ליבי גם אני​
תמיד ידענו שאתה עוזר לכולם
עכשיו אנחנו רואים את השורשים
ממשיך בדרך רבותיך הקדושים בעשיית חסד תוך מתן ייעוץ והכוונה לכולם
 

לוח נדל"ן | למכירה והשכרה

לוח מודעות | קניה מכירה

לוח דרושים

למעלה